Terms Of Use

ข้อกำหนดการใช้งาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ขอต้อนรับสู่ Kooup ซึ่งดำเนินการโดย Fugung Co.,Ltd (“บริษัท” หรือ “Kooup”)

โดยการสร้างบัญชี Kooup ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ แอปมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ (โดยรวม “การบริการ”) คุณตกลงที่จะถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง” นี้) ถ้าคุณปรารถนาที่จะสร้างบัญชี Kooup และใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงนี้

คุณควรจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kooup ด้วย ซึ่งถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงถึงข้อตกลงนี้ และการใช้ประโยชน์ในการบริการ ถ้าคุณไม่ยอมรับและตกลงที่จะผูกมัดโดยข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ รวมทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kooup ห้ามใช้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราสำหรับคำถามใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

1. การยอมรับข้อตกลงของข้อกำหนดการใช้งาน

a. ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งข้อกำหนดที่สัมพันธ์กับกฎหมายขึ้น โดยที่คุณต้องยอมรับหากต้องการใช้บริการ ข้อตกลงนี้ ได้แก่ (i) นโยบายความเป็นส่วนตัว (ii) คำแนะนำความปลอดภัย และ (iii) ข้อกำหนดที่ถูกเปิดเผยและถูกตกลงกับคุณของบริษัท ถ้าคุณซื้อหรือยอมรับฟีเจอร์เพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราเสนอในการบริการ อาทิ เช่น ฟีเจอร์ควบคุมข้อกำหนด ยอดรวมของราคาสินค้าและบริการ การทดลองใช้ฟรี การลดราคา และการโปรโมชั่น

b. โดยการเข้าหรือใช้บริการ คุณยอมรับข้อตกลงนี้และเห็นด้วยกับข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนที่มีหรืออ้างถึงในกรณีนี้ และยอมรับว่ามีข้อตกลงนี้ และการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ได้จัดให้คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การถอนการยอมรับนี้ คือคุณต้องหยุดการใช้บริการ และยุติบัญชีของคุณ กรุณาพิมพ์สำเนาของข้อตกลงนี้เพื่อเป็นบันทึกของคุณ เพื่อรับสำเนาที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราที่ contact@koo-up.com

c. เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากหลายเหตุผล เช่น การเปลี่ยนแปลงจากผลสะท้อนหรือความต้องการทางกฎหมาย ฟีเจอร์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงจากวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ เวอร์ชั่นล่าสุดของข้อตกลงนี้จะประกาศบนการบริการใต้การติดตั้ง และคุณควรจะตรวจดูเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นประจำ เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบันใช้อยู่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิ์ หรือผูกมัดคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเจตนาอย่างมีเหตุผล ซึ่งสามารถรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านการบริการหรือผ่านอีเมล์ ถ้าคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผล แสดงว่าคุณคิดว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณต้องหยุดเกี่ยวข้องกับเรา (ไม่มีค่าปรับ) โดยหยุดใช้บริการและออกจาก Kooup นอกจากนี้ ถ้าเราอัพเดทหรืออัพเกรดการบริการ คุณอาจจะถูกต้องการให้ยอมรับเวอร์ชั่นล่าสุดของข้อตกลงเพื่อเข้าสู่การถูกอัพเดทและอัพเกรดการบริการ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่มีส่วนใดของ Kooup สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในการเข้าและใช้บริการ ไม่มีการใช้บริการใดที่ถูกทำให้เป็นโมฆะที่ไม่อนุญาต การเข้าและใช้บริการ แสดงว่าคุณแสดงตัวและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถตามข้อตกลงนี้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ถ้าคุณสร้างบัญชี แสดงว่าคุณแสดงตัวและรับรองว่าคุณไม่เคยมีความผิดทางอาชญากรรม และไม่เคยต้องถูกลงทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศกับหน่วยงานราชการใดๆ การใช้บริการนี้อาจจะห้ามหรือจำกัดในบางประเทศ ถ้าคุณใช้บริการนอกประเทศไทย คุณต้องยอมทำตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตแดนที่คุณเข้าและใช้บริการ

3. การสร้างบัญชี เพื่อที่จะใช้ Kooup คุณต้องทำการลงทะเบียนและสร้างบัญชี Kooup โดยใช้ email address หรือ บัญชีFacebook ในกรณีที่คุณใช้บัญชีFacebook ลงทะเบียน แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าและใช้ข้อมูลในบัญชี Facebook รวมทั้งไม่จำกัดโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะใน Facebook และข้อมูลเพื่อนใน Facebook คุณอาจจะแชร์กับผู้ใช้งาน Kooup อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บและเราใช้อย่างไร กรุณาค้นหาข้อมูลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

4. ข้อกำหนดและการสิ้นสุด ข้อตกลงนี้จะยังคงบังคับและมีผลขณะที่คุณใช้บริการ และ/หรือมีบัญชี Kooup คุณอาจจะยุติบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเหตุผลใด ผ่านทางเมนู “ตั้งค่า” ในแอพพลิเคชั่น Kooup บริษัทอาจจะหยุดหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยปราศจากการแจ้งเตือนหากบริษัทเชื่อว่าคุณไม่ทำตามข้อตกลงนี้ หรือจากเหตุผลอื่น ในดุลยพินิจส่วนตัว บนการยุติหรือระงับ คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืนหรือค่าธรรมเนียมการไม่ใช้คืนสำหรับการซื้อแอป บริษัทไม่ได้ถูกเรียกร้องให้เปิดเผยและอาจจะห้ามจากกฎหมายไม่ให้เปิดเผยเหตุผลสำหรับการยุติหรือระงับบัญชีของคุณ หลังจากบัญชีของคุณถูกปิด ข้อตกลงนี้จะยุติลง ยกเว้นเงื่อนไขต่อไปนี้ยังคงปรับใช้: หมวด 4 หมวด 8 หมวด 9(e) หมวด 15 และหมวด 17-19

5. ผู้ใช้งานห้ามนำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร การบริการสำหรับบุคคลใช้เท่านั้น ผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้ใช้บริการหรือหัวข้อใดๆในบริการ (เช่น แต่ไม่ได้จำกัด หัวข้อของผู้ใช้งานคนอื่น การออกแบบ ตัวหนังสือ กราฟฟิก รูปภาพ วีดีโอ ข้อมูล โลโก้ ซอร์ฟแวร์ ไฟล์เสียง และรหัสคอมพิวเตอร์) ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางการค้าใดๆ อาทิ เช่น (i) การโฆษณาหรือเรียกร้องผู้ใช้งานคนอื่นให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ไม่ได้เป็นข้อเสนอจากบริษัท หรือ (ii) เรียกร้องให้คนอื่นๆเข้าร่วมกลุ่ม หรือหน้าที่ทางสังคมอื่นๆ หรือเครือข่าย สำหรับจุดประสงค์ทางการค้า ผู้ใช้บริการอาจไม่ใช้ข้อมูลใดๆที่ได้รับมาจากบริการในการติดต่อ โฆษณา เรียกร้อง หรือขายกับผู้ใช้งานคนอื่นโดยปราศจากการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากสมาชิกเหล่านั้นก่อน องค์กร บริษัท และ/หรือธุรกิจต่างๆอาจจะไม่ใช้บริการ หรือบริการสำหรับจุดประสงค์ใดๆ ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Kooup (เช่น สำหรับการโปรโมตโปรไฟล์ หรือโฆษณาอื่นๆ) ซึ่ง Kooup อาจจะจัดหาหรือปฏิเสธตามดุลยพินิจส่วนตัว บริษัทอาจจะสืบสวนและใช้กฎหมายในการตอบสนองสำหรับผู้ใช้บริการที่ผิดกฎหมายและ/หรือใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิด เช่น เก็บชื่อผู้ใช้งาน และ/หรืออีเมล์ของผู้ใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ โดยตั้งใจเพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมล์ที่ไม่ได้เรียกร้อง และกรอบที่ไม่ใช้สิทธิ์ หรือลิงค์ไปยังบริการ

6. ความปลอดภัยของบัญชี คุณมีหน้าที่ที่จะรักษาความลับของชื่อที่ใช้งาน และรหัสผ่านที่คุณตั้งขึ้นระหว่างกระบวนการลงทะเบียน และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบโดยลำพังสำหรับการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คุณเห็นด้วยที่จะแจ้งบริษัททันทีหากมีการใช้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือเปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่ contact@koo-up.com และมั่นใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง

7. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ

1. คุณต้องรับผิดชอบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่นด้วยตัวเอง คุณเข้าใจว่าบริษัทในปัจจุบันไม่ได้ตรวจสอบภูมิหลังทางอาชญากรรม และคัดกรองผู้ใช้งาน บริษัทไม่ได้ไต่ถามภูมิหลังของผู้ใช้งานทั้งหมด หรือพยายามตรวจสอบคำพูดของผู้ใช้งานด้วย บริษัทไม่ได้ทำตัวแทนหรือการรับประกันตามการกระทำของผู้ใช้งาน หรือทำงานร่วมกันกับผู้ใช้งานในปัจจุบันหรืออนาคต บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการตรวจสอบภูมิหลังทางอาชญากรรม หรือการคัดกรอง (เช่น การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กระทำผิดทางเพศ) ได้ตลอดเวลา และใช้บันทึกสาธารณะที่สามารถหาได้

2. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้งานคนใด ตามบันทึกและปราศจากข้อจำกัด หมวด 15 และ 17 ด้านล่าง ไม่มีสถานการณ์ใดๆที่บริษัท เครือข่าย หรือหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อกฎหมาย (โดยตรงและอ้อม) สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายอะไรก็ตาม ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ การชดเชย ที่เป็นผลกระทบ และ/หรือเหตุการณ์ เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณหรือคนอื่นๆในการเชื่อมโยงกับการใช้บริการ เช่น ปราศจากข้อบกพร่อง การตาย การบาดเจ็บ ความเศร้าซึมทางอารมณ์ และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากการสื่อสาร หรือการพบปะกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือคนที่คุณเจอจาการใช้บริการ คุณตกลงที่จะระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับผู้ใช้งานคนอื่น โดยเฉพาะถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดต่อ หรือพบปะ หรือถ้าคุณตัดสินใจที่จะส่งเงินไปยังผู้ใช้งานคนอื่น นอกจากนั้น คุณตกลงที่จะทบทวนและติดตามคำแนะนำความปลอดภัยของบริษัท ที่อยู่ในบริการ ก่อนการใช้บริการ คุณเข้าใจว่าบริษัทไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าชัดเจนหรือบอกเป็นนัย ในเรื่องการยอมทำตามกับคนที่คุณพบผ่านการใช้บริการ คุณไม่ควรที่จะให้ข้อมูลทางการเงินของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น เครดิตการ์ด หรือข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ) หรือส่งโทรเลข หรือส่งเงินไปให้ผู้ใช้งานคนอื่น

8. สิทธิ์ครอบครอง บริษัทเป็นเจ้าของและผูกขาดสิทธิ์ครอบครองทั้งหมดในการบริการ และในหัวข้อทั้งหมด เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อ เครื่องหมายบริการ และสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง บริการประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลที่ครอบครองของบริษัท และผู้ออกใบอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด หรือสร้างงานลอกแบบ ทำจาก หรือผลิตใหม่ไม่ว่าวิธีการใด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลครอบครองเข้าสู่การบริการ ปราศจากการได้รับก่อนอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท ถ้าทรัพย์สินไม่ใช่โดยบริษัท เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ครอบครอง คุณตกลงที่จะไม่เอาออก ปิดบัง หรือมิฉะนั้นปรับเปลี่ยนการแจ้งที่ปรากฏบนหัวข้อ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

9. หัวข้อที่โพสโดยคุณในบริการ

1. คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองสำหรับหัวข้อและข้อมูลที่คุณโพส อัพโหลด เผยแพร่ ถ่ายทอด บันทึก แสดงหรือมิฉะนั้นทำสิ่งที่สามารถหาได้ (ในที่นี้ “โพส”) บนบริการ หรือถ่ายทอดสู่ผู้ใช้งานคนอื่น เช่น ข้อความ การพูดคุย วีดีโอ (รวมวีดีโอ Streaming) รูปถ่าย หรือข้อความโปรไฟล์ ไม่ว่าโพสสู่สาธารณะ หรือถ่ายทอดส่วนตัว (อย่างเป็นกลุ่ม “หัวข้อ”) คุณอาจจะไม่โพสส่วนหนึ่งของบริการ หรือถ่ายทอดสู่บริษัท หรือผู้ใช้งานใดๆ (ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้บริการ) น่ารังเกียจ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หมิ่นประมาท อนาจาร ดูหมิ่น คุกคาม ข่มขู่ รบกวน กระทำผิดทางเชื้อชาติ หรือไม่ถูกกฎหมาย หรือข้อมูลที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ์ส่วนบุคคลและสาธารณะ) คุณแสดงและรับประกันว่า (i) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณยื่นตอนสร้างบัญชี เช่น ข้อมูลที่ยื่นจากบัญชี Facebook นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ และคุณพร้อมที่จะอัพเดทข้อมูลของคุณทันทีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือผิดพลาด และ (ii) คุณมีสิทธิ์ที่จะโพสหัวข้อบนบริการ และอนุญาตตามด้านล่าง

2. คุณเข้าใจและตกลงว่าบริษัทอาจจะ แต่ไม่ผูกมัด ตรวจสอบ หรือทบทวนหัวข้อใดๆที่คุณโพสเป็นส่วนหนึ่งของบริการ บริษัทอาจจะลบหัวข้อใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นการตัดสินของบริษัทโดยลำพัง ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบริการหรือบริษัท

3. โดยการโพสหัวข้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ แสดงว่าคุณยินยอมโดยอัตโนมัติให้บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ได้รับอนุญาต และผู้รับช่วงต่อ ไม่ผูกขาด สามารถโยกย้ายได้ อนุญาตย่อยได้ ชำระเงินเต็มจำนวน อนุญาตและให้สิทธิ์ทั่วโลกที่จะ (i) ใช้ คัดลอก เก็บ กระทำ แสดง ผลิตใหม่ บันทึก เล่น ปรับ แก้ไข และเผยแพร่หัวข้อ (ii) เตรียมงานลอกแบบ หรือรวมหัวข้อกับงานอื่นๆ และ (iii) ยินยอม และให้สิทธิใบอนุญาตแก่ที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วไม่ว่าในการสื่อสารใดๆ หรือสร้างสรรค์ต่อจากนี้ไป คุณแสดงให้เห็นและประกันว่าการโพส และการใช้หัวข้อของคุณใดๆ โดยบริษัทจะไม่ละเมิด หรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สาม

4. นอกจากนั้น ชนิดของหัวข้อที่ระบุในหมวด 9(a) ด้านบน ต่อไปนี้คือรายการบางส่วนของชนิดของหัวข้อซึ่งถูกห้ามในการบริการ คุณอาจจะไม่โพส อัพโหลด แสดง หรือมิฉะนั้นทำให้สามารถหาได้:

- โปรโมตการเหยียดเชื้อชาติ การแสดงความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล ความเกลียดชัง หรือความเสียหายทางการภาพทุกชนิดไม่ว่ากับบุคคลหรือกลุ่มใด;

- สนับสนุนการข่มขู่ หรือการกรรโชกต่อผู้อื่น;

- ร้องขอเงินจาก หรือตั้งใจที่จะฉ้อโกงคนอื่นที่ใช้บริการ;

- เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด “เมล์ขยะ” “จดหมายลูกโซ่” หรือส่งจดหมายขยะ หรือ”การส่งข่าวขยะ” (หรือ”spamming” “การหลอกลวง” “หลอก” หรือกิจกรรมที่คล้ายคลังกัน);

- ส่งเสริมข้อมูลที่ผิดหรือหลอกลวง หรือส่งเริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำที่หมิ่นประมาท การใส่ร้าย หรือน่ารังเกียจ;

- ส่งเสริมการคัดลอกที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของคนอื่น อาทิเช่น ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือลิงค์ไป จัดหาข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอก การติดตั้งผลผลิต หรือจัดหาวีดีโอ เสียง รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลิงค์ไฟล์วีดีโอ เสียง รูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์;

- บรรจุวีดีโอ รูปภาพเสียง หรือรูปของผู้อื่นโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของ (หรือกรณีของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ);

- บรรจุจำกัดหรือรหัสผ่านสู่หน้าที่เข้าเท่านั้น หรือหน้าที่มองไม่เห็น หรือภาพ (ที่ไม่ลิงค์กับหรือจากหน้าที่เข้าได้อื่นๆ);

- จัดหาข้อมูลที่เอาเปรียบคนในเรื่องเพศ รุนแรง หรือกิริยาที่ผิดกฎหมาย หรือเรียกร้องข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

- จัดหาข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ทำหรือซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย หรือยา นโยบายบางคนที่ไม่ทำตามกฎหมาย หรือจัดหา แพร่กระจาย หรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์;

- บรรจุไวรัส ระเบิดเวลา โปรแกรมที่มีรหัสอันตราย ไวรัสลบข้อมูล หนอนคอมพิวเตอร์ หรืออันตรายอื่นๆ หรือทำให้รหัสยุ่งเหยิง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์;

- เลียนแบบ หรือมิฉะนั้นบริษัทในเครือให้ข้อมูลผิด เชื่อมโยงหรือรวมกับบุคคลหรือเอกลักษณ์ใดๆ;

- จัดหาข้อมูลหรือสถิติที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จัดหามาได้ภายใต้กฎหมาย หรือภายใต้ความตกลง หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นเจ้าของ);

- ทำให้การเคลื่อนไหวของบทสนทนายุ่งเหยิง ทำให้จอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้คนอื่นจะสามารถพิมพ์ได้ หรือมิฉะนั้นผลกระทบทางลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นที่จะมีส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยนทันที;

- เรียกร้องรหัสผ่าน หรือข้อมูลการเป็นตัวตนของบุคคลเพื่อการค้า หรือจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือเผยแพร่ข้อมูลบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอหรือเขา; และ

- เผยแพร่หรือโปรโมตกิจกรรมทางการค้า และ/หรือทำหารขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน อาทิเช่น การประกวด การพนัน การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา และธุรกิจแบบพีระมิด

- บริษัทสงวนสิทธิ์ ในดุลยพินิจของเรา เพื่อที่จะสืบสวน และกระทำตามกฎหมายต่อผู้ใดก็ตามที่ละเมิดเงื่อนไข รวมทั้ง โยกย้ายการสื่อสารที่ผิดกฎหมายจากการบริการ และยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ฝ่าฝืน

5. การใช้บริการของคุณ เช่น หัวข้อที่คุณโพสทั้งหมดผ่านการบริการ ต้องยอมทำตามกฎหมายที่ปรับใช้ได้และกฎข้อบังคับ คุณยินยอมให้บริษัทอาจจะเข้าสู่ สงวน และเปิดเผยข้อมูลบัญชีและหัวข้อของคุณ ถ้าถูกเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามความเชื่อ ซึ่งการเข้าสู่ การสงวน หรือการเปิดเผยจำเป็นโดยมีเหตุผล เช่น (i) ยอมทำตามขบวนการทางกฎหมาย (ii) บังคับตามข้อตกลงนี้ (iii) ตอบสนองการเรียกร้องซึ่งหัวข้อละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (iv) ตอบสนองต่อการร้องขอสำหรับการบริการลูกค้า หรืออนุญาตให้คุณใช้บริการได้ในอนาคต หรือ (v) ปกป้องลิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคคลของบริษัทหรือบุคคลใดๆ

6. คุณยินยอมให้หัวข้อที่คุณลงบนการบริการอาจจะถูกเห็นจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ และอาจจะเห็นจากคนที่เข้าเยี่ยมชม หรือมีส่วนร่วมในการบริการ (เช่น บุคคลซึ่งอาจจะได้รับการแชร์หัวข้อจากผู้ใช้งาน Kooup คนอื่น)

10. กิจกรรมที่ห้าม บริษัทสำรองสิทธิ์ที่จะสืบสวน ระงับ และ/หรือยุติบัญชีของคุณถ้าใช้การบริการไปในทางที่ผิด หรือประพฤติในวิธีทางบริษัท ซึ่งไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย เช่นกระทำหรือสื่อสารที่เกิดขึ้นกับการบริการ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่คุณพบปะผ่านการบริการ ต่อไปนี้คือรายการบางส่วนของชนิดการกระทำที่คุณอาจจะไม่ทำเพื่อเคารพต่อการบริการ คุณจะต้องไม่ทำ:

- เลียนแบบบุคคลหรือเอกลักษณ์ใดๆ

- เรียกร้องเงินจากผู้ใช้งานคนอื่น

- โพสหัวข้อซึ่งห้ามไว้ในหมวด 9

- “เข้าใกล้” หรือมิฉะนั้นรบกวนบุคคลอื่น

- แสดงหรือบอกเป็นนัยว่าข้อความใดๆที่คุณทำได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

- ใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือประพฤติผิดกฎหมาย

- เข้าสู่อำนาจศาลซึ่งผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

- ร้องขอหรือใช้เพื่อปกปิดตัวตน, แหล่งข้อมูล หรือที่มาของเงินหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

- ใช้หุ่นยนต์ spider การค้นหาไซต์/แอปกู้คืนมา หรือคู่มือการใช้อื่นๆ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขบวนการกู้คืนมา ดัชนี “ข้อมูลดิบ” หรือวิธทางใดก็ตามที่ผลิตใหม่ หรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการสืบสวน หรือการเสนอของการบริการ หรือหัวข้อของการบริการ

- เก็บชื่อผู้ใช้งาน และ/หรืออีเมล์ของผู้ใช้งานโดยอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งอีเมล์ขยะ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือลิงค์กับการบริการ

- รบกวนหรือทำความยุ่งเหยิงให้การบริการ หรือเซิฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการบริการ

- อีเมล์หรือมิฉะนั้นถ่ายทอดข้อมูลใดๆที่บรรจุไวรัสซอฟแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบให้มารับกวน ทำลาย หรือจำกัดหน้าที่ของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮารด์แวร์ หรือเครื่องมือทางการสื่อสาร

- ปลอมแปลง หรือจำลอง ส่วนใดๆของการบริการ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการใช้ซอฟแวร์ของบุคคลที่สาม)

- วางกรอบหรือจำลองส่วนใดๆของการบริการ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

- ใช้ ข้อความที่ประกาศไว้ในรหัส หรือรหัส หรืออุปกรณ์อื่นๆที่บรรจุโดยอ้างอิงถึงบริษัท หรือบริการ (หรือเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือสโลแกนของบริษัทใดๆ) ชี้ทางบุคคลไปเว็บไซต์ใดๆ ไม่ว่าจุดประสงค์ใดก็ตาม

- แก้ไข ปรับ ได้รับ แปล ขาย พลิกกลับวิศวกร ถอดรหัส โปรแกรมแปลกลับ หรือมิฉะนั้นแยกส่วนของการบริการ ซอฟแวร์ที่ใช้ใดๆสำหรับการบริการ หรือทำให้ผู้อื่นทำตาม

- โพส ใช้ ถ่ายทอด ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอ) ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่อหัวข้อใดๆ หรือข้อมูลที่บรรจุจากบริการมากกว่าการเชื่องโยงกับการใช้งานของคุณตามข้อตกลงนี้

11. การบริการลูกค้า บริษัทจัดหาการช่วยเหลือ และการแนะนำผ่านตัวแทนการบริการลูกค้า เมื่อติดต่อกับตัวแทนบริการลูกค้า คุณยินยอมที่จะไม่หมิ่นประมาท ลามก ที่ไม่นับถือพระเจ้า ก้าวร้าว กีดกันทางเพศ ข่มขู่ ก่อความรำคาญ เหยียดสีผิว หรือมิฉะนั้นประพฤติไม่เหมาะสม ถ้าเรารู้สึกว่าคุณประพฤติต่อตัวแทนการบริการลูกค้า หรือพนักงานอื่นๆของเราไม่ว่าเวลาใด ด้วยการข่มขู่ ก้าวร้าว เราจะสงวนสิทธิ์ยุติบัญชีคุณโดยทันที

12. การซื้อแอป

a) โดยทั่วไป จากเวลาหนึ่งสู่เวลาหนึ่ง Kooup อาจจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมโดยการขาย (ในการซื้อแอป) ผ่าน App Store, Google Play หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ได้รับอำนาจโดย Kooup ( แต่ละร้านซอฟแวร์) ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อแอป คุณจะต้องใส่ข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณทันทีตามหลักของมือถือที่คุณใช้ (ยกตัวอย่างเช่น Apple, Android เป็นต้น) (บัญชี IAP ของคุณ) และบัญชี IAP ของคุณจะถูกเปลี่ยนสำหรับการซื้อแอปเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เปิดเผยในเวลาที่คุณซื้อ และข้อกำหนดทั่วไปในการซื้อแอปซึ่งนำมาใช้กับบัญชี IAP ของคุณ ในการซื้อแอปอาจจะมีระยะเวลาทดลอง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลอง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในราคาสมาชิก และจะถูกเรียกเก็บจนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมใดๆ คุณต้องยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลอง ถ้าคุณซื้อสมาชิกตามกำหนดที่เกิดขึ้นอัตโนมัติผ่านการซื้อแอป บัญชี IAP ของคุณจะถูกแจ้งหนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกจนกว่าคุณจะยกเลิกเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนด ในทุกกรณี กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดของหลักการของแอปซึ่งนำมาใช้กับคุณในการซื้อแอป

b) รายการเสมือนจริง (virtual items) ในขณะที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น Kooup คุณอาจสามารถซื้อสิทธิ์ในการใช้งาน“รายการเสมือนจริง” เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในแอพพลิเคชั่น ด้วยเงินจริงๆได้ คุณได้รับอนุญาตให้ซื้อรายการเสมือนจริงจากเราเท่านั้น หรือหุ้นส่วนที่ได้รับมอบอำนาจของเราผ่านการบริการแต่ไม่ใช่วิธีการอื่น โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดการใช้ รายการเสมือนจริงแสดงสิทธิ์อนุญาตจำกัดโดยข้อตกลงนี้ ยกเว้นตามการห้ามจากกฎหมายแอป รายการเสมือนจริงบรรจุโดยคุณเป็นการอนุญาตให้คุณ และคุณรับทราบว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในหรือกับรายการเสมือนจริงซึ่งถูกโยกย้ายหรือโอนสิทธิ์ให้หลังจากนั้น ข้อตกลงนี้ไม่ควรจะถูกตีความว่าเป็นการขายสิทธิ์ใดๆในรายการเสมือนจริง สมดุลของรายการเสมือนจริงถูกแสดงอยู่ในบัญชีของคุณไม่ได้ประกอบด้วยสมดุลของโลกความเป็นจริง หรือสะท้อนมูลค่าร้านค้าใดๆ แต่ประกอบด้วยการวัดขอบเขตของการอนุญาตของคุณ รายการเสมือนจริงไม่เกิดค่าธรรมเนียมขึ้นถ้าไม่ได้ใช้ ถูกจัดหา อย่างไรก็ตาม การอนุญาตหลังจากนี้จะสิ้นสุดเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เมื่อ Kooup ยุติการจัดหาบริการ หรือข้อตกลงนี้ หรือมิฉะนั้นบัญชีของคุณถูกสิ้นสุด Kooup ในดุลยพินิจ สำรองสิทธิ์ที่จะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การเข้าหรือใช้รายการเสมือนจริง และ/หรืออาจเผยแพร่รายการเสมือนจริงที่เรียกเก็บหรือไม่เก็บเงิน คุณอาจจะซื้อรายการเสมือนจริงภายในบริการเท่านั้นหรือผ่านร้านซอฟแวร์ การซื้อและใช้รายการเสมือนจริงผ่านร้านซอฟแวร์อาจมีเอกสารควบคุมร้านซอฟแวร์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดข้อกำหนดของบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว Kooup อาจจะจัดการ ดูแล ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือกำจัดรายการเสมือนจริงได้ตลอดเวลา Kooup จะไม่มีหนี้กับคุณหรือบุคคลที่สามในเหตุการณ์ที่ Kooup ดำเนินการแต่ละสิทธิ์นั้น ถอน การโยกย้ายรายการเสมือนจริงนั้นถูกห้าม และคุณต้องไม่ขาย ไถ่ถอน หรือมิฉะนั้นโยกย้ายรายการเสมือนจริงไปยังคนอื่น รายการเสมือนจริงอาจจะถูกไก่ถอนผ่านการบริการ การซื้อและไถ่ถอนของรายการเสมือนจริงที่ทำผ่านการบริการเป็นสุดท้ายและเรียกเงินคืนไม่ได้ เงื่อนไขของรายการเสมือนจริงสำหรับการใช้ในบริการเป็นการบริการที่ถูกจัดหาโดย Kooup ซึ่งเริ่มต้นทันทีเมื่อมีการยอมรับการซื้อของแต่ละรายการเสมือนจริง คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกิดจากคุณหรือคนที่ใช้บัญชี Kooup ของคุณ Kooup อาจจะปรับราคาสินค้าและบริการที่เสนอผ่านการบริการได้ตลอดเวลา คุณยอมรับว่า Kooup ไม่ประสงค์ที่จะจัดหาการคืนเงินให้ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม และคุณจะไม่ได้รับเงินหรือค่าชดเชยสำหรับการไม่ใช้รายการเสมือนจริงเมื่อบัญชีถูกปิด ซึ่งการปิดบัญชีเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม

13. การเปลี่ยนแปลงบริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการบริการ (หรือบางส่วน) ได้ตลอดเวลา ชั่วคราวหรือถาวร โดยแจ้งหรือไม่แจ้งเตือน คุณยินยอมว่าบริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดบริการ เพื่อป้องกันการซื่อตรงของบริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่จะบล็อกผู้ใช้งานจาก IP address จากการเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา

14. นโยบายลิขสิทธิ์ ; การแจ้งเตือนและขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องของการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณอาจจะไม่โพส เผยแพร่ หรือผลิตใหม่ในวิธีใดก็ตามในเนื้อหาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลซึ่งมีกรรมสิทธิ์อื่นใดๆก็ตาม โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของของแต่ละสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของก่อน โดยปราศจากข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว ถ้าคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกและโพสพนบริการในวิธีที่พบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา:

- ลายเซ็นต์กายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มีอำนาจกระทำในนามของเจ้าของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์;

- รายละเอียดของงานลิขสิทธิ์ซึ่งคุณเรียกร้องว่าถูกละเมิด;

- รายละเอียดว่าเนื้อหาที่ไหนที่คุณเรียกร้องว่ากำลังถูกละเมิดอยู่ที่ใดบนบริการ (และแต่ละรายละเอียดต้องมีเหตุผลเพียงพอที่บริษัทจะสามารถหาเนื้อหาที่ถูกละเมิดซึ่งถูกกล่าวหาได้ อย่างเช่น url);

- ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของคุณ;

- ถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยคุณซึ่งคุณมีความเชื่อว่าการใช้ที่ทำให้ยุ่งยากไม่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ

- ถ้อยแถลงโดยคุณ กระทำภายใต้ค่าปรับของการเบิกความเท็จ ซึ่งข้อมูลด้านบนในการแจ้งเตือนของคุณถูกต้อง และว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีอำนาจที่จะกระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

การแจ้งเตือนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ควรจะถูกจัดหาไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทที่ contact@koo-up.com บริษัท

จะยุติบัญชีที่มีการละเมิดซ้ำ

15. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

c) คุณยอมรับและยินยอมว่าไม่ใช่ทั้งบริษัทหรือบริษัทในเครือและหุ้นส่วนบุคคลที่สามรับผิดชอบและต้องไม่มีหนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับการสูญเสียหรือทำลาย รวมทั้งความเสียหายของบุคคล หรือตาย ว่าเป็นผลของหรือซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผลของ (i) หัวข้อที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนที่ถูกโพสในบริการ ซึ่งมีสาเหตุโดยผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์ใดๆ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในบริการ; (ii) ความเหมาะสมกับเวลา การลบออก หรือโยกย้าย นำส่งไม่ถูกต้อง หรือล้มเหลวในการเก็บหัวข้อ การสื่อสารหรือการตั้งค่าส่วนตัว; (iii) การกระทำซึ่งออนไลน์หรือออฟไลน์ ของผู้ใช้งานใดก็ตาม; (iv) ความผิดพลาด การละเลยหรือข้อบกพร่องใน การหยุดชะงัก การลบออก การดัดแปลง การล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการส่งผ่าน การขโมยหรือการทำลาย หรือการเข้าที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ ผู้ใช้งานหรือการติดต่อสื่อสารผู้ใช้งาน; หรือ (v) ปัญหา ความล้มเหลวใดๆหรือการทำงานผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์หรือสายใดๆ ระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ความผิดพลาดของอีเมล์หรือผู้เล่นบนบัญชีที่มีปัญหาด้านเทคนิค หรือความแออัดของทราฟฟิกบนอินเตอร์เนต หรือเว็บไซต์ หรือรวมกัน รวมทั้งความเสียหายหรือทำลายผู้ใช้งาน หรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการมีส่วนร่วม หรือดาวโหลดข้อมูลที่เชื่อมกับอินเตอร์เนต และ/หรือ

เชื่อมกับการบริการ เพื่อที่จะอนุญาตขอบเขตให้ได้มากที่สุดตามกฎหมาย บริษัทจัดหาบริการ “อย่างที่เป็น” และ “ที่สามารถหาได้” บนรากฐานและการอนุญาตไม่รับประกันประการใดๆ ที่ชัดเจน กล่าวเป็นนัย ตามกฎหมาย หรือมิฉะนั้นเคารพตามบริการ (รวมทั้งหัวข้อทั้งหมดที่บรรจุอยู่ที่นี้) รวมทั้ง (ปราศจากข้อจำกัด) การรับประกันที่บอกเป็นนัยของคุณภาพที่พึงพอใจ การค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์โดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิด บริษัทไม่แสดงหรือรับประกันว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน หรือข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดในการบริการจะถูกต้อง

d) เนื้อหาใดๆที่ดาวโหลดหรือมิฉะนั้นได้มาผ่านการใช้บริการเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของตัวคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และสละสิทธิ์และการเรียกร้องใดๆทั้งหมด และสาเหตุจากการกระทำที่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ ระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าอินเตอร์เนต อุปกรณ์ดาวโหลดหรือนำเสนอ หรือสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูล ที่เป็นผลหรืออาจจะเป็นผลมาจากการดาวโหลดของแต่ละเนื้อหาใดๆ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อจำกัดของความรับผิดชอบนี้ คุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะดาวโหลดหรือได้รับเนื้อหาใดๆผ่านการใช้บริการ

e) จากระยะเวลาหนึ่งถึงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทอาจแสดงความคิดเห็น คำปรึกษา ถ้อยแถลง ข้อเสนอ หรือข้อมูลแก่บุคคลที่สาม หรือหัวข้อที่สามารถหาได้ผ่านการบริการ หัวข้อของบุคคลที่สามทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล และไม่ควรถูกเชื่อใจ แต่ละผู้เขียนที่เป็นบุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อด้วยตัวเอง บริษัทไม่ : (I) รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของหัวข้อของบุคคลที่สามที่จัดหาผ่านการบริการ หรือ (II) การรับเอามา การรับรอง หรือการยอมรับความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ คำปรึกษา หรือถ้อยแถลงใดๆ ที่ทำโดยคณะใดๆที่ปรากฏในบริการ ไม่มีภายใต้เหตุการณ์ใดที่บริษัทหรือบริษัทในเครือจะรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เป็นผลจากความไว้วางใจของคุณต่อข้อมูล หรือหัวข้ออื่นๆที่โพสในบริการ หรือเผยแพร่ไปสู่หรือเผยแพร่โดยผู้ใช้งานใดๆ

f) ตามย่อหน้าก่อนหน้า และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ข้อคิดเห็นใดๆที่อาจจะโพสในบริการ มีจุดประสงค์เพื่อการบันเทิงหรือเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ตั้งใจที่จะแทน หรือแทนการเงิน ด้านการแพทย์ กฎหมาย หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ บริษัทจะไม่นำเสนอหรือรับประกัน และสละสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การกระทำโดย หรือมีผลกับบุคคลใดที่ทำตามข้อมูลที่ถูกเสนอหรือจัดหาภายในหรือผ่านการบริการ ถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องพิเศษหรือสถานการณ์เกิดขึ้นซึ่งต้องการคำแนะนำทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ คุณควรจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและฝึกหัดมาแล้วที่เหมาะสม

16. ลิงค์ การบริการอาจจะมี และบริการหรือบุคคลที่สามอาจจะจัดหา โฆษณา และโปรโมชั่นที่ถูกเสนอโดยบุคคลที่สาม และลิงค์ไปเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอก และไม่รับรองอย่างเป็นทางการ และไม่รับผิดชอบหรือไว้ใจหัวข้อ ข้อมูล ถ้อยแถลง โฆษณา สินค้าหรือบริการใดๆ หรือเนื้อหาที่มีหรือหาได้จากแต่ละเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูล การติดต่อทางจดหมายหรือทำธุรกิจการซื้อขายกับ หรือมีส่วนร่วมกับโปรโมชั่นของ บุคคลที่สามที่พบในหรือผ่านบริการ เช่น การชำระเงิน และการส่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการนำเสนออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เป็นการทำระหว่างคุณกับแต่ละบุคคลที่สามด้วยตนเอง คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือไว้วางใจ ทางตรงและทางอ้อม สำหรับความเสียหายใดๆหรือความสูญเสียที่มีสาเหตุจากหรือซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุโดยหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของ หรือความไว้วางใจ แต่ละหัวข้อ ข้อมูล ถ้อยแถลง โฆษณา สินค้าหรือบริการใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆที่สามารถหาได้ในหรือผ่านแต่ละเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ

17. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เพื่อขยายขอบเขตอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ไม่มีเหตุการณ์ใดที่บริษัท บริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้อนุญาต หรือผู้จัดหาบริการจะเชื่อถือคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม ความไว้วางใจ ที่เป็นผลกระทบ ที่เป็นตัวอย่าง โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษหรือเกี่ยวกับการลงโทษ รวมทั้ง ปราศจากข้อจำกัด การสูญเสียกำไร การสูญเสียความเป็นมิตร การทำลายเพื่อการสูญเสีย ทุจริตหรือช่องโหว่ของข้อมูลหรือโปรแกรม การรบกวนการบริการและการจัดซื้อของการบริการตัวแทน ถึงแม้ว่าบริษัทแนะนำความเป็นไปได้ของแต่ละความเสียหาย แม้จะมีบางสิ่งที่ขัดแย้งกับที่นี้ ความน่าเชื่อถือของบริษัทกับคุณสำหรับสาเหตุใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ระยะเวลาจะถูกจำกัดจำนวนเงินที่ต้องชำระ ถ้าใดๆ โดยคุณถึงบริษัทสำหรับบริการขณะที่คุณมีบัญชี คุณยอมรับโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับหรือกฎหมายกับการขัดแย้งกัน การเรียกร้องใดๆหรือสาเหตุของการกระทำที่เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีหลังจากแต่ละการเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำเป็นผลมาจาก หรือคือห้ามตลอดไป

18. ค่าชดเชยโดยคุณ คุณยอมรับที่จะจ่ายค่าชดเชยและดูแลบริษัท บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ และพนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้าง ปลอดภัยจากการสูญเสีย หนี้สิน ข้อเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมทนาย เนื่องจากการกระทำโดยบุคคลที่สามใดๆ หรือเป็นผลมาจากช่องโหว่ของคุณ หรือความล้มเหลวที่จะทำตามข้อตกลงนี้ (รวมทั้ง ช่องโหว่ของการเป็นตัวแทนของคุณ และการรับประกันที่บรรจุอยู่ในกรณีนี้) การโพสใดๆ หรือหัวข้อที่คุณโพสในบริการ และการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือการวางข้อกำหนดโดยคุณ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับคำให้การพิเศษ และควบคุมเรื่องสำคัญมิฉะนั้นทำให้ได้รับค่าชดเชยจากคุณ ในเหตุการณ์ที่คุณร่วมมือกับบริษัทพร้อมกันนี้

19. การแจ้งเตือน บริษัทอาจจะจัดหาการแจ้งเตือนคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่มีเหตุผลที่ทราบตอนนี้ หรือพัฒนาต่อจากนี้ไป โดยทางอีเมล์ จดหมายปกติ SMS MMS ข้อความ หรือไปรษณีย์ในบริการ การแจ้งเตือนเช่นนี้อาจจะไม่ได้รับถ้าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ โดยเข้าสู่บริการในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าคุณถูกเข้าใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนใดๆและทั้งหมด ซึ่งจะถูกนำส่งเมื่อคุณเข้าสู่บริการในรูปแบบที่ได้รับอนุญาต

ข้อตกลงทั้งหมด; อื่นๆ

ข้อตกลงนี้ กับนโยบายความเป็นส่วนตัว และตัวชี้นำพิเศษ หรือหลักเกณฑ์ซึ่งถูกโพสแยกสำหรับการบริการเฉพาะเจาะจง หรือข้อเสนอในบริการ ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ ถ้าเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ส่วนที่เหลืออยู่จะยังคงบังคับและมีผลเต็มที่อย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวของบริษัทที่บริหารหรือบังคับสิทธิ์หรือเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์และเงื่อนไขเช่นนี้ คุณยอมรับว่าบัญชีออนไลน์ของคุณจะไม่โยกย้าย และสิทธิ์ในโปรไฟล์หรือหัวข้อของคุณภายในบัญชีของคุณสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นชีวิต ไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือการว่าจ้างถูกแต่งตั้งตามผลของข้อตกลงนี้ และคุณอาจจะไม่ทำการเป็นตัวแทน หรือผูกบริษัทในรูปแบบใดๆก็ตาม