Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KooUp

อัพเดทล่าสุด : 18 เมษายน 2560

Kooup (“KooUp”, “เรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละท่าน (“คุณ”) และได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึง ข้อมูลที่เราได้มา การนำข้อมูลมาใช้อย่างไร คนที่อาจจะเปิดเผยข้อมูลให้ และทางเลือกที่จะเปิดเผยและไม่เปิดเผย เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวังขณะที่ใช้แอปหรือบริการหรือดำเนินธุรกิจกับเรา โดยการใช้เว็บไซต์หรือแอปของเรา (“บริการ” ของเรา) แสดงว่าคุณกำลังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอ้างถึงข้อมูลท้ายสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าจะติดต่อเราได้อย่างไร

ข้อมูลที่เราเก็บมาจากคุณ

โดยทั่วไป เราอาจจะเก็บข้อมูลที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณ เช่น ชื่อของคุณ และอีเมล์ (“ข้อมูลส่วนตัว”) และข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนของคุณ เราอาจจะเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปมือถือ โดยการใช้บริการ คุณกำลังอนุญาตให้เราเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และเก็บรักษาข้อมูลไว้ไช้บริการ เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลอาจถูกส่งไปยังเซฟเวอร์ที่สิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก

  • ข้อมูลที่คุณให้ เพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานกับ KooUp คุณจะถูกถามให้ลงชื่อใช้งานในด้วยFacebook หรือ email ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลใน Facebook คุณได้ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะใน Facebook (สอดคล้องกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณใน Facebook) อีเมล์ของคุณ ความสนใจ ความชอบ เพศ วันเกิด ประวัติการศึกษา สถานภาพ เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปถ่าย การเล่าเรื่องส่วนตัว เพื่อนที่มี และข้อมูลและรูปถ่ายของเพื่อนของคุณใน Facebook ที่อาจจะเป็นเพื่อนกับผู้ใช้งาน KooUp คุณอาจจะถูกขอให้อนุญาตให้ KooUp เก็บข้อมูลสถานที่ของคุณจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณดาวโหลดหรือใช้บริการ นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ขณะที่คุณใช้บริการของเรา หรือวิธีการอื่น โดยอาจจะเก็บข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตน เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ อีเมล์ งานอดิเรก ส่วนสูง เงินเดือน การศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ และอาจจะเก็บและรักษาข้อมูลทางการเงินหากคุณดำเนินธุรกิจกับเรา คุณอาจจะให้รูปถ่าย การเล่าเรื่องส่วนตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเพศ และการแนะนำด้วย เช่น ระยะทางที่กำลังค้นหา ช่วงอายุ และเพศ ถ้าคุณคุยกับผู้ใช้งาน KooUp ท่านอื่น แสดงว่าคุณให้เราทราบถึงหัวข้อสนทนา และถ้าคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือมีคำถาม แสดงว่าคุณให้เราทราบถึงหัวข้อในการสนทนา
  • ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ KooUp เป็นส่วนหนึ่งของ Fugang Co., Ltd. ซึ่ง ณ ปัจจุบันนโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ และแอฟ เช่น Koo25up.com เราอาจจะได้ข้อมูลส่วนตัว หรือไม่ส่วนตัวจากคุณจากธุรกิจการหาคู่อื่นๆ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่สาม

การใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล เราใช้เทคโนโลยีหลากหลายในการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ และกิจกรรมของคุณที่เกิดในการใช้บริการของเรา

  • ข้อมูลถูกเก็บโดยอัตโนมัติ เราเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติจากบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์ เมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้ได้แก่ IP Address, ID และชนิด ชนิดของบราวเซอร์และภาษาของคุณ ระบบปฏิบัติการที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ของคุณ เวลาที่เข้าใช้งาน สถานที่ตั้งของอุปกรณ์มือถือของคุณขณะที่แอปของเราถูกใช้งาน และที่อยู่ของเว็บไซต์

  • Cookies และการใช้ข้อมูล Cookie เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเรา เราอาจจะกำหนดอุปกรณ์ของคุณ หรือ Cookies อื่นให้เข้าใช้บริการเราได้ และทำให้ประสบการณ์ของคุณเป็นส่วนตัว การใช้ผ่าน Cookie เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณผ่านการใช้บริการโดยอัตโนมัติด้วย เช่น การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม และลิงค์ที่คุณคลิก ถ้าเราทำการโฆษณา เราหรือบุคคลที่สาม อาจใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บจากการใช้บริการ เพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ หรือแอปอื่นๆ
  • Pixel tags. เราฝัง Pixel Tags (อาจเรียกว่า Web beacons หรือ Clear GIFs) ลงบนหน้าเว็บ โฆษณา และอีเมล์ สิ่งที่เล็กมาก และกราฟฟิกที่ไม่สามารถมองเห็นได้ถูกใช้เพื่อเข้าถึง Cookies และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน (เช่น หน้าเว็บได้ถูกเข้าชมกี่ครั้ง) เราใช้ Pixel tags วัดความเป็นไปได้ของฟีเจอร์และการบริการ บริษัทโฆษณาก็ใช้ Pixel tags วัดจำนวนการแสดงโฆษณา และผลที่ได้ (เช่น มีคนคลิกโฆษณากี่คน)
  • Mobile Device IDs: ถ้าคุณใช้แอปของเรา เราจะใช้ IDs อุปกรณ์มือถือ (กำหนดเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของอุปกรณ์จากผู้ผลิต) หรือ IDs โฆษณา (สำหรับ iOS6 และหลังจากนั้น) แทน Cookies เพื่อที่จะจดจำคุณ เราทำเพื่อเก็บความชอบของคุณ และติดตามการใช้งานแอปของเรา มันไม่เหมือนกับ Cookies, IDs อุปกรณ์ ไม่สามารถลบได้ แต่ IDs โฆษณาสามารถตั้งใหม่ใน “Settings” บน iPhone ของคุณ บริษัทโฆษณาก็ใช้ IDs ของอุปกรณ์ หรือ IDs โฆษณา เพื่อติดตามการใช้แอปของคุณ ติดตามจำนวนการแสดงโฆษณา วัดการแสดงของโฆษณา และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ บริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ใช้ IDs ของอุปกรณ์ติดตามข้อมูลการใช้งานแอป
  • ข้อมูลที่ถูกเก็บจากบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา เราอาจจะอนุญาตให้ผู้ให้บริการ บริษัทโฆษณา และเครือข่ายโฆษณา และบุคคลที่สามอื่นๆ นำเสนอโฆษณาบนบริการของเรา บริษัทเหล่านี้อาจจะใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น Cookies หรือ Web beacons เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งเข้าชมและมีปฏิกิริยากับโฆษณาเหล่านั้น เราจะไม่ให้ข้อมูลคนที่ไม่มีลักษณะเฉพาะกับบุคคลที่สาม บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามบางที่อาจจะโฆษณาไปตามเครือข่ายที่สมาชิกเพิ่งเริ่มต้นการโฆษณา โดยเสนอเพียงสถานที่เดียวที่เลือกออกมาจากเป้าหมาย การเลือกออกนี้จะไม่ลดจำนวนของการโฆษณาที่คุณเห็น

เราใช้ข้อมูลที่เก็บมาอย่างไร

โดยทั่วไป เราอาจจะใช้ข้อมูลซึ่งเราเก็บมาเกี่ยวกับคุณเพื่อ:

· นำส่งและปรับปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา และจัดการกับธุรกิจของเรา;

· จัดการกับบัญชีของคุณ และจัดหาการบริการให้ลูกค้า;

· ทำการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานของคุณ ความสนใจใน หัวข้อ การบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเราและของคนอื่น;

· ติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ/หรือมือถือ เกี่ยวกับการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความสนใจให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นจากเราหรืออจากบุคคลที่สาม;

· พัฒนา นำเสนอ และติดตามหัวข้อ และตกแต่งการโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณในการใช้บริการของเรา และเว็บอื่นๆ รวมทั้ง จัดให้มีการโฆษณาของเราไปยังเว็บไซต์อื่นที่คุณเข้าเยี่ยมชม;

· วิเคราะห์เว็บไซต์ หรือแอปมือถือ;

· พิสูจน์คุณสมบัติของคุณ และนำส่งรางวัลที่เกี่ยวข้องการการประกวด หรือการพนัน;

· บังคับหรือปฏิบัติตามลิขสิทธิ์จาก ข้อกำหนดการใช้งาน; และ

· กระทำตามการบริการหรือหน้าที่ ตามการแสดงว่าเป็นคุณในเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล

ใครบ้างที่เราจะแชร์ข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกแชร์กันกับผู้ใช้งานอื่นๆ เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้ KooUp โปรไฟล์ของคุณจะถูกเห็นโดยผู้ใช้งานคนอื่นๆ (และในกรณีที่แชร์ฟีเจอร์อื่นๆใน KooUp กับบุคคลหรือแอป อาจจะเลือกแชร์กับคุณ) จะสามารถเห็นข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง หรือผ่าน Facebook เช่น รูปถ่ายใน Facebook รูปถ่ายอื่นๆที่คุณอัพโหลด ชื่อของคุณ อายุ ระยะกิโลเมตรที่ห่างโดยประมาณ ลักษณะข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลปกติที่คุณเห็นในโปรไฟล์ เช่น เพื่อนของคุณใน Facebook และความชอบ ถ้าคุณคุยกับคนนั้น เค้าก็จะเห็นหัวข้อที่คุณคุย

ข้อมูลส่วนตัว เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับคนอื่น ยกเว้น ที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเมื่อเราแจ้งคุณ และให้โอกาสคุณเลือกเอาออกจากการแชร์ข้อมูล เราอาจจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับ:

  • ผู้ให้บริการ เราอาจจะแชร์ข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัวและการเงิน กับบุคคลที่สาม ซึ่งทำการบริการในนามของเรา การบริการเหล่านี้อาจจะหมายถึง คำสั่งเพื่อให้สำเร็จ จัดหาการบริการลูกค้า และช่วยด้านการตลาด การทำธุรกิจ และการวิเคราะห์การขาย การวิเคราะห์และติดตามการโฆษณา การคัดเลือกสมาชิก การสนับสนุนฟังก์ชั่นการบริการ และการประกวด การพนัน การสำรวจ และลักษณะอื่นๆที่เสนอผ่านการบริการ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการในการทำฟังก์ชั่น แต่จะไม่ได้รับการอนุญาตให้แชร์หรือใช้ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ
  • ธุรกิจของ Fugang Co., Ltd. อื่นๆ ธุรกิจของ Fugang Co., Ltd. ได้แก่ เว็บไซต์ และแอปหาคู่ออนไลน์ Koo25up.com และอื่นๆ เราอาจจะแชร์ข้อมูลที่เราเก็บมา เช่น โปรไฟล์ของคุณ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ รูปถ่าย ความสนใจ กิจกรรม และการติดต่อต่างๆบนบริการของเรากับบริษัทอื่นๆใน Fugang Co., Ltd
  • สถานการณ์อื่นๆ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลส่วนตัว :

o ในการตอบสนองต่อหมายศาล หรือความต้องการสืบสวนที่คล้ายกัน คำสั่งศาลหรือการเรียกจากกฎหมายของบริษัท หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ; เพื่อที่จะพิสูจน์ หรือปฏิบัติตามสิทธิ์ตามกฎหมาย; เพื่อที่จะต่อสู้กับการเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือข้อเรียกร้องจากฝ่ายกฎหมาย ในแต่ละกรณีนี้ เราอาจจะยกขึ้นหรือสละสิทธิ์คัดค้านกฎหมายหรือข้อเท็จจริงเหล่านั้น

o เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเหมาะสมกับความพยายามในการสืบสวน ป้องกัน หรือปฏิบัติการตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การหลอกลวงที่ถูกสงสัย หรือการทำผิดอื่นๆ; ป้องกันและต่อสู้กับข้อเท็จจริง ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานของเรา ลูกจ้างของเรา หรืออื่นๆ; ยอมทำตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย; หรือบังคับใช้ตาม ข้อกำหนดการใช้งาน หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่นๆ

o ในการเชื่อมโยงกับการดำเนินการของบริษัทมากมาย เช่น ยอดขายของบริษัท การถอนทุนบริษัท การควบรวมกิจการ งบการเงินรวม หรือการขายทรัพย์สิน หรือการล้มละลาย

ข้อมูลที่รวบรวม และ /หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เราอาจจะใช้และแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บมาภายใต้สถานการณ์ด้านบนที่กล่าวมา เราอาจจะแชร์กับบริษัทอื่นใน Fugang Co., Ltd และบุคคลที่สาม เพื่อที่จะพัฒนาและนำไปสู่การโฆษณาตามเป้าหมายบนการบริการของเรา และบนเว็บไซต์ หรือแอปของบุคคลที่สาม และเพื่อที่จะวิเคราะห์ และรายงานผลการโฆษณาที่คุณเห็น เราอาจจะรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บมาได้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมอีกด้วย

เก็บจากแหล่งอื่นๆ เราอาจจะแชร์ข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลส่วนตัวในการกลับมาทำใหม่ แบบฟอร์มที่อ่านได้ที่ไม่เกี่ยวกับคนกับบุคคลที่สาม เช่น ที่ปรึกษา นักโฆษณาและนักลงทุน เพื่อจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ธุรกิจโดยทั่วไป หรือจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะว่าจ้างผู้ให้บริการข้อมูลซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลการเข้าเว็บจากคุณ (เช่น IP Address และข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ หรือระบบปฏิบัติการของคุณ) หรือสถานที่ หรือจำ Cookie ที่มีเอกลักษณ์ได้บนบราวเซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรับหัวข้อหรือโฆษณาที่กำหนด Cookies อาจจะสะท้อนสถิติจำนวนประชากรที่ระบุ หรือข้อมูลอื่นๆที่เชื่อมกับข้อมูลที่คุณยื่นกับเราอย่างสมัครใจ (เช่น อีเมล์) ซึ่งเราอาจจะแชร์กับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนตัวในการกลับมาทำใหม่ แบบฟอร์มที่อ่านได้ที่ไม่เกี่ยวกับคน การเลือกเอาออกจาก Cookies ซึ่งอาจจะถูกตั้งโดยข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือหุ้นส่วนโฆษณา

ไม่ติดตาม การเปิดเผยข้อมูล

ไม่ต้องติดตาม (“DNT”) คือ การเลือกที่จะเป็นความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งในเว็บบราวเซอร์ของพวกเขา DNT คือวิธีทางที่ผู้ใช้งานจะแจ้งไปทางบริการและเว็บไซต์ว่า พวกเขาไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ถูกเก็บตลอดเวลา และข้ามเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์อื่นๆอย่างแน่นอน เราให้คำมั่นที่จะจัดหาทางเลือกที่มีความหมายสำหรับคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บ และนั้นคือ ทำไมเราจัดให้มีลิงค์เลือกออกได้ตามข้างบน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จำ หรือตอบสนองต่อเครื่องหมาย DNT เพราะการทำงานในอุตสาหกรรมอินเตอร์เนตกำหนดความหมายของ DNT อย่างชัดเจน อะไรคือความหมายที่ต้องยอกทำตามของ DNT และวิธีการที่จะตอบสนองต่อ DNT

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

มีจำนวนสถานที่มากมายบนบริการของเราที่คุณอาจจะคลิกลิงค์เข้าไปในเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกเข้าไปยังโฆษณาบนบริการของเรา คุณอาจจะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ควบคุม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้อาจจะเรียกร้องและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัว จากคุณและ ในบางกรณีจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เหล่านั้นให้กับเรา เราแนะนำให้คุณค้นหาข้อมูลแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเข้าเยี่ยมชมโดยคลิกไปที่ “privacy” ลิงค์ ซึ่งปกติจะอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บที่คุณกำลังเยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณมีบัญชี KooUp คุณสามารถทบทวนและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในการบริการ โดยเข้าแอพพลิเคชั่น Kooup แล้วล็อกอินด้วยบัญชีของคุณ จากนั้นไปที่หน้า “ตั้งค่า” หรือ “โปรไฟล์” คุณยังอาจจะปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าไปที่หน้า “Settings” สำหรับบัญชีของคุณ ถ้าคุณปิดบัญชีของคุณ เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณไว้เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์และเก็บไว้อย่างซื่อสัตย์ และเพื่อป้องกันการหลอกลวง บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา ดำเนินการเมื่อเราคิดว่าจำเป็นที่จะป้องกันความซื่อสัตย์ของการบริการของเราหรือผู้ใช้งานของเรา หรือปฏิบัติการอื่นๆที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ถ้าข้อมูลถูกจัดให้ไปยังบุคคลที่สามตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บรักษาของข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามนโยบายของบุคคลที่สาม

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ

· คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเรา แต่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้ features บริการของเรา เพราะข้อมูลนั้นอาจจะกำหนดให้ใช้ในการลงทะเบียน; ซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์; เข้าร่วมการประกวด โปรโมชั่น การสำรวจ หรือการพนัน; ถามคำถาม; หรือเริ่มดำเนินการใช้

· การบริการของเราอาจจะนำส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์หรืออุปกรณ์มือถืออีกด้วย คุณสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนโดยไปที่ “ตั้งค่า” บนแอปหรือโดยเปลี่ยนแปลงการติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือ

· คุณยังสามารถควบคุมข้อมูลที่ถูกเก็บโดย cookies คุณสามารถลบหรือปฏิเสธ cookies โดยเปลี่ยนการติดตั้งบราวเซอร์ของคุณ คลิก “help”ที่แถบเครื่องมือของบราวเซอร์สำหรับคำชี้แนะ

เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

เราวัดความปลอดภัยเพื่อจะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบไหนที่จะปลอดภัยสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณ แต่เราไม่ได้สัญญา และคุณไม่ควรคาดหวัง ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณ การคุย หรือการสื่อสารอื่นๆจะยังคงปลอดภัย ผู้ใช้งานควรที่จะดูแลการจัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา และควรหลีกเลี่ยงที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังอีเมล์ที่ไม่ปลอดภัย กรุณาอ้างถึงเว็บไซต์ของคณะกรรมการธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ที่ http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโจร

ข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณขณะใช้บริการของเรา

เราจัดหาพื้นที่บนการบริการของเราที่คุณสามารถโพสข้อมูลเกี่ยวกับคุณและคนอื่น และติดต่อกับคนอื่นๆ แต่ละโพสจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้งาน และเมื่อไรก็ตามที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยสมัครใจบนหน้าสาธารณะ ข้อมูลนั้นจะใช้ประโยชน์ได้ และสามารถถูกเก็บและใช้โดยคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณโพสอีเมล์ของคุณ คุณอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ได้รับเชิญ เราไม่สามารถที่จะควบคุมผู้อ่านโพสของคุณ หรืออะไรอื่นที่ผู้ใช้งานอาจจะทำกับข้อมูลที่คุณโพสด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เราส่งเสริมให้คุณตัดสินใจการใช้ให้ดี และระมัดระวังการเอาใจใส่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

ถีงแม้ว่าการบริการของเราจะให้บริการผู้ดูโดยทั่วไป แต่เราจำกัดการใช้บริการสำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราไม่เก็บ รักษา หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

การเยี่ยมชมการบริการของเรานอกประเทศไทย

ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมบริการของเราจากนอกประเทศสหรัฐฯ กรุณาตระหนักว่าข้อมูลของคุณจะถูกย้าย เก็บรักษา และดำเนินการในประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของเซิฟเวอร์ของเรา และปฏิบัติการฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา โดยการใช้บริการของเรา คุณเข้าใจและตกลงว่าข้อมูลของคุณอาจถูกย้ายไปยังที่สะดวกของเรา และบุคคลที่สามเหล่านั้นที่เราแชร์ข้อมูลระบุไว้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์บังคับใช้โดยบุคคลที่สาม หรือบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานของเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย การเก็บข้อมูลของเรา features ของการบริการของเรา หรือการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแก้ไข “last updated” วันที่ที่อยู่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะประกาศบนการบริการภายใต้การติดตั้ง “Settings” และบน Kooup.com อีกด้วย และคุณควรตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ล่าสุด ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่นำมาใช้ ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรก็ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศให้คุณทราบตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถประกาศผ่านการบริการหรือผ่านอีเมล์ กรุณาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวัง การใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณตามการประกาศการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้จะหมายถึงคุณอนุญาตและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ถ้าคุณไม่อนุญาตในแต่ละการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถลบบัญชีของคุณโดยติดตามวิธีใช้ภายใต้การติดตั้ง

ติดต่อเราได้อย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราโดยอีเมล์ ตามด้านล่างนี้:

contact@koo-up.com